Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Aktualności
KOMUNIKAT- WYPRAWKA UCZNIA KLASY I
Życie Szkoły
WYPRAWKA UCZNIA KLASY I :
 - mundurek szkolny
 - obuwie zmienne
 - strój na w-f (biała koszulka, ciemne spodenki)
 - piórnik z wyposażeniem (kredki Bambino, 2 ołówki, gumka,
  temperówka, linijka, nożyczki)
 - 2 kleje w sztyfcie
 - plastelina
 - farby plakatowe + pędzelek
 - wycinanki
 - teczka z gumką do prac plastycznych
 - blok A4 biały rysunkowy i techniczny
 - blok A4 techniczny kolorowy
 - blok A3 techniczny kolorowy
 - zeszyt w wąską linię 2 sztuki
 - zeszyt w kratkę 2 sztuki
 - zeszyt do kontaktów z rodzicami

WSZYSTKO PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZNIA 
 
KOMUNIKAT- WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
Życie Szkoły

Oddział przedszkolny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu

 

 • Blok techniczny A4 - biały - 1 szt.
 • Blok techniczny - kolorowe kartki - 1 szt.
 • Blok rysunkowy kolorowy - 1 szt.
 • Wycinanki duże - 1 szt.
 • Wycinanki samoprzylepne – 1 szt.
 • Kredki ołówkowe grube drewniane Bambino  - 1 op.
 • Kredki świecowe Bambino -  1 op.
 • Plastelina- 1 op.
 • Klej w sztyfcie - 2 szt.
 • Klej w tubce - 1 szt.
 • Pędzel- duży-szczecinowy - 2 szt.
 • Teczka na gumkę do prac plastycznych (podpisana) – 1 szt.
 • Bibuła – 4   kolory
 • Nożyczki
 • Farby plakatowe
 • Ryza papieru
 • Kapcie na gumowej podeszwie, dodatkowe ubranka  na przebranie - w woreczku  - podpisane.

Pakiet dla 4-latka      „Supersmyki” Poziom A+,  wydawnictwo Mac

 • Karty pracy, cz. 1–2
  • Wyprawka plastyczna
  • Zeszyt Supersmyka
  • Karta Supersmyka

Pakiet dla 5-latka       „Supersmyki” Poziom B, wydawnictwo Mac

• Karty pracy, cz. 1–4
• Wyprawka plastyczna
• Zeszyt Supersmyka
• Klocki NEMI
• Karta Supersmyka

 

Ćwiczenia zawarte w pakiecie:

-        wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły,

-        rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń,

-        wyzwalają postawę twórczą,

-        stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji,

-        wprowadzają dzieci w świat wartości,

-        rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie.

 

Wyprawkę prosimy dostarczyć do nauczycielek do 23.09.2022 r.

Dziękujemy!

 

 

 

 

 


 
ZDROWE EMOCJE W GŁOWIE NA PÓŁKOLONII W PSP3 W STRZEGOMIU PDF
Życie Szkoły

W dniach  26 czerwca - 4 lipca 2022 r. uczniowie PSP 3 w Strzegomiu skorzystali z oferty zajęć  półkolonii letniej organizowanej przez Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów  Gminy Strzegom działającym w PSP 3 w Strzegomiu.  W  programie zajęć  zaplanowano zajęcia  aktywizujące.Uczestnicy odwiedzili stajnię koni w Szymanowie , wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących podstaw jeździectwa i opieki nad koniem. Zwiedzili także Wieżę Książęcą w Siedlęcinie i aktywnie uczestniczyli w potyczkach rycerskich .Mogli sprawdzić swoje umiejętności strzelając z łuku i walcząc „mieczami”. Oglądali znane miejsca Dolnego Śląska w miniaturze na wystawie „Kolejkowo „ we Wrocławiu , tutaj uczestniczyli w zajęciach z  modelarstwa, poznając elementy dawnej architektury.  Wrocław podziwiali z  punku  widokowego w  Sky Tower .W kolejnym dniu doskonalili jazdę na wrotkach i rolkach na Wrotkowisku RollerMania.W ostatnim dniu wzięli udział w warsztatach kreatywnych w Leśnej Krainie , gdzie wykonywali „łapacze snów”  oraz skorzystali z placu zabaw. W trakcie półkolonii  dbano o kondycję fizyczną uczestników,   brali  oni udział w grach i zabawach  na świeżym powietrzu.

W każdym dniu odbywały się zajęcia profilaktyczne m.in. „Dlaczego warto trenować pozytywne myślenie”, ”Porozmawiajmy o emocjach” , w trakcie których uczniowie uświadomili sobie znaczenie zdrowia psychicznego w codziennym życiu  i  poznali wybrane metody pracy nad emocjami. Uświadomili sobie ,że sport i aktywność to ważne sposoby radzenia sobie ze stresem. Zostali zapoznani z niebezpieczeństwami jakie niesie za sobą Internet i poznali sposoby radzenia sobie z nimi.  Stworzyli także  kodeks zdrowego życia.

Na zakończenie półkolonii  wszyscy uczestnicy  otrzymali  drobne upominki od organizatorów.

Półkolonia  zostało zorganizowane dzięki środkom finansowym  przyznanym przez Burmistrza Strzegomia.

Organizatorzy

 
KOMUNIKAT
Życie Szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu informuje, że do klasy 1 w naszej placówce w roku szkolnym 2022/2023 WSZYSCY KANDYDACI ZOSTALI PRZYJĘCI.

Imienna lista  przyjętych uczniów jest wywieszona na terenie szkoły.

 

 
MYŚL ZDROWO
Życie Szkoły

MYŚL  ZDROWO  - regulamin półkolonii z zasadami higieny wypoczynku

Czas trwania:  28.06 - 04. 07. 2022 rok

I. Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom działające przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

II. Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.14.00, w dniu 30. 06. od godz. 8.00 do godz. 15.00

2. Godzinę przed i po zajęciach zapewniona będzie opieka świetlicowa dla wybranych dzieci.

3. Uczestnicy przychodzą do szkoły o godz. 9.00 lub 8.00 w wyznaczonym dniu

4. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązany jest do zabezpieczenia/wyposażenia uczestnika w: - swobodny strój sportowy/dresy i wygodne obuwie sportowe,

- odpowiednią odzież dostosowaną do pogody oraz zajęć zgodnie z harmonogramem np. czapeczka, zmienne skarpetki ( przy rolkach), itp.

- II śniadanie, napoje ( najlepiej woda)

- ew. kieszonkowe na wycieczki,

5. Rodzice /opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zapisać tą informację w karcie.

6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku;

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;

d) wnoszenia próśb oraz propozycji zmian w programie

7. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców; instruktorów i kierownika wypoczynku,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wynikających z bieżących sytuacji;

c) brać udział w realizacji programu półkolonii;

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie);

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;

g) przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, zachować odpowiedni dystans, nie przynosić zabawek i innych przedmiotów, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę

 

8. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu min: baseny, obiekty, w których będą odbywać się zajęcia, i innych.

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, głośników, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

12. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

a) W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.

b) Wszyscy idą zwartą grupą.

c) W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.

d) W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.

e) Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.

f) Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

13. Zapisanie dziecka i przekazanie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu wypoczynku.

14.W przypadku nagannego zachowania uczestnika rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania dziecka z półkolonii. W takim przypadku nie przysługują prawa roszczenia finansowego za nie wykorzystane świadczenia.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 83
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl