Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Młodzież PSP nr 3 wybrała swój Samorząd Uczniowski

Co to jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski jest to wewnątrzszkolna organizacja zrzeszającą wszystkich uczniów. Uczy odpowiedzialności za siebie i otoczenie, inicjuje zadania oraz pobudza twórcze działania w społeczności szkolnej.

Kto tworzy samorząd szkolny?

Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W działalności samorządu uczniowskiego uczestniczą zaproszeni do współpracy rodzice, nauczyciele, jak i inne osoby ze środowiska szkolnego.

Co odróżnia nasz Samorząd od innych?

Rada Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu chętnie wspiera wszelkie inicjatywy uczniowskie , jest kreatywna , stara się integrować całą społeczność szkoły.

 

SKŁAD  SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO  W ROKU  SZKOLNYM   2022\ 2023

 

Przewodnicząca: ANNA  BEŚKA

Z - ca przewodniczącej : HANNA  MIKOŁAJCZY

Członek Samorządu :MAJA  ŁOPATKA

Członek Samorządu; RÓŻA MIKUSZEWSKA

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w STRZEGOMIU
W ROKU SZKOLNYM 2022\2023

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5. Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji.

6.Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

7.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

- wnioski wynikające z realizacji planu Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2021\2022;

- Statut Szkoły;

- Harmonogram uroczystości imprez szkolnych;

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

ZADANIA w r. szk. 2022\2023

1.Organizowanie pracy samorządów klasowych:

· cykliczne zebrania z samorządami klasowymi;

· diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej;

· skonstruowanie harmonogramu tematów do wykonania na gazetkę szkolną.

2.Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

· pomoc w przygotowaniu uroczystości  z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej – październik;

·  dzień życzliwości (wraz z wolontariatem) – listopad;

szkolne andrzejki – listopad;

dzień koloru pomarańczowego- listopad;

· szkolne mikołajki – grudzień (słodycze dla każdego) ;

· walentynki – poczta walentynkowa – luty;

· Dzień Kobiet – marzec ;

Dzwonek prima – aprilis ;

· Dzień Ziemi – dzień koloru zielonego w szkole – kwiecień ;

· współorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka - czerwiec ;

3.Udział w akcjach charytatywnych:

- szlachetna paczka,

- współpraca ze szkolnym wolontariatem;

4.Organizacja konkursów:

- największa pisanka.

5.Inne:

-happening „Dzień życzliwości”

EWALUACJA PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego i zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju – wynik monitorowania jego realizacji.

Zaangażowanie uczniów w działania SU.

Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego przez Dyrektora i grono pedagogiczne

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl