Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Baza Szkoły

W budynku mieści się 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, biblioteka, gabinety: dyrektora, zastępcy dyrektora, pedagoga, logopedy, sekretariat i pokój nauczycielski.

Podążając za rozwojem technologicznym w większości klas zainstalowano komputery z dostępem do Internetu, tablice multimedialne, projektory oraz ekrany.

Parter szkoły zajmują najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 3 sale edukacji wczesnoszkolnej. Gabinety wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne. Sale te posiadają kąciki do relaksacji i zabawy.

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe. Nauka informatyki odbywa się z podziałem na grupy. Zajęciami tymi objęci są uczniowie już od klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2016/2017 powstała w szkole pracownia przyrodnicza i matematyczna wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz  sprzęt audio i tablicę interaktywną.

Miejscem, do którego często zaglądają uczniowie, jest szkolna biblioteka. Jest to spowodowane coraz bogatszym zbiorem książek, encyklopedii, lektur … i miłą atmosferą wprowadzaną przez panią bibliotekarkę. Dodatkowym atutem tego miejsca jest kącik czytelniczo-relaksacyjny oraz dostęp do Internetu.

Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną i małą salkę. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na świeżym powietrzu. Uczniowie mają wtedy do dyspozycji kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.

Przy szkole działa stołówka i nowocześnie wyposażona kuchnia.  Każdy uczeń może zjeść ciepły posiłek.

W szkole funkcjonuje świetlica, która obejmuje swoją opieką wszystkich uczniów dojeżdżających. Uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców, mogą korzystać z gier, przygotowywać się do zajęć szkolnych, mogą również pod opieką nauczycieli odrobić lekcje.

Szkoła posiada dobrze doposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl