Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Rzecznik Praw Ucznia

 

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

jest Pani Małgorzata Zalewska - pedagog szkolny


Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem).
– Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo:

– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Wdrażać działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
– podjęcie mediacji ze stronami konfliktu,
– skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogiczne w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Szkolnego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Uczniowie powinni wiedzieć, że…

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

http://www.brpd.gov.pl/index.php

– Napotkałeś w sieci szkodliwe treści?
– Ktoś zadaje Ci krępujące pytania?
– Ktoś opublikował Twoje zdjęcie bez zgody?
– Ktoś obraża Cię w Internecie?
– Ktoś namawia Cię na spotkanie?
– Zastanawiasz się jak być bezpiecznym w sieci?

Zadzwoń lub odwiedź stronę:

helpline_baner

http://www.helpline.org.pl/

Telefon Zaufania

Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:

– przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;

– nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;

– masz problemy w relacjach z rówieśnikami;

– masz trudności w nauce;

– ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl