Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Statut PDF 

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi  w Strzegomiu.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Strzegom.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu
funkcjonuje

Statut - tekst ujednolicony

Aneks do Statutu

Aneks do Statutu


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl