Projekty, programy

Statut

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.);

Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.);

statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi  w Strzegomiu.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Strzegom.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu
funkcjonuje Statut  - tekst jednolity w formacie PDF

Aneks nr 1 do Statutu

Aneks nr 2 do Statutu

Aneks nr 3 do Statutu

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl