Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Statut PDF 

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi  w Strzegomiu.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Strzegom.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu
funkcjonuje

Statut - tekst ujednolicony

Aneks do Statutu

Aneks do Statutu

Aneks do Statutu

Aneks do Statutu

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl