Projekty, programy

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego

dopuszczony do użytku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza 
z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu na rok szkolny 2018/ 2019

Przedmiot

Tytuł programu nauczania i autor

Nr w szkolnym zestawie programów nauczania

Wychowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”.

Autorzy: M. A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek

OP/1/2017

Wychowanie przedszkolne

„Mały elementarz”. Roczne przygotowanie przedszkolne.
Autor: W. Żaba- Żabińska

OP/2/2017

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.

Autorzy: Mariola Bogucka, Dorota Łoś

OP/3/2017

Religia

„W radości dzieci Bożych” Program nauczania religii dla przedszkola.

Autor: Ks. Tadeusz Śmiech

OP/4/2017EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu nauczania i autor

Nr w szkolnym zestawie programów nauczania

Edukacja

wczesnoszkolna

I-III

„Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 szkoły podstawowej”.

Autor: Jadwiga Hanisz

SP/1/2017

Religia

I-III

Program nauczania religii dla kl. 1-3 szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci Bożych”.

Autor: Ks. Tadeusz Śmiech

SP/2/2017

Język angielski

I-III

Program nauczania j. angielskiego dla klas 1-3. 
I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

Autor: Mariola Bogucka

SP/3/2017

KLASY IV- VIII

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu nauczania i autor

Nr w szkolnym zestawie programów nauczania

J. polski

IV-V

VII-VIII

Program nauczania j. polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem+ Myśli i słowa”.

Autorzy: Anita Żagleń, Ewa Horwart, Ewa Nowak

SP/1/2017

Historia

IV-V

VII-VIII

Program nauczania historii w szkole podstawowej „Historia 4-8”.

Autor: Anita Plumińska- Mieloch

SP/2/2017

Matematyka

IV

VII-VIII

Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Autorzy:  M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

SP/3/2017

Przyroda

IV,V

Program nauczania przyrody w kl. 4 szkoły podstawowej „ Tajemnice przyrody”. Autor: Jolanta Golanko

SP/4/2017

Religia

VII, VIII

Program nauczania religii „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?”

Autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

SP/5/2017

Religia

IV, V

Program nauczania religii  „Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

Autorzy: Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

SP/6/2017

J. angielski

IV-V

VII-VIII

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV- VIII szkoły podstawowej.

Autor: Joanna Stefańska

SP/7/2017

J. niemiecki

VII-VIII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy 7–8).

Autorzy: Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

SP/8/2017

Technika

IV- VI

Program nauczania „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa” Klasy 4-6.

Autorzy:  B. Bogacka,  D. Łazuchiewicz

SP/9/2017

Muzyka

IV- VII

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „|Lekcja muzyki”.Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

SP/10/2017

Plastyka

IV- VII

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”.

Autorzy:  J. Lukas, K. Onak,  M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

SP/11/2017

Informatyka

IV, V

VII-VIII

„Teraz Bajty”- program nauczania informatyki do szkoły podstawowej.  Klasy 7-8. Autor: Grażyna Koba

SP/12/2017

Wychowanie fizyczne

IV, V

VII- VIII

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Autor: Krzysztof Warchoł

SP/13/2017

Wychowanie

do życia

w rodzinie

IV-VIII

Program do wychowania w rodzinie dla klas V-VIII szkoły podstawowej „ Wędrując ku dorosłości”.

Autor:  Teresa Król

SP/14/2017

Geografia

VII-VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- „Planeta Nowa”.

Autorzy: E. M. Tuz, B. Dziedzic

SP/15/2017

Biologia

VII-VIII

Program nauczania biologii w klasach V- VIII szkoły podstawowej „Puls życia”.

Autor: A. Zdziennicka

SP/16/2017

Chemia

VII-VIII

„Chemia Nowej Ery”. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Autorzy: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

SP/17/2017

Fizyka

VII-VIII

Program nauczania „Świat fizyki kl. 7 i 8”.

Autor: Barbara Sagnowska.

SP/18/2017

J. angielski

VI

Program nauczania języka angielskiego dla kl. VI szkoły podstawowej.

Autorzy: Mariola Bogucka, Dorota Łoś

SP/19/2017

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie 
w szkole podstawowej „Dziś i jutro”.

Autor: Barbara Furman

SP/20/2018

Edukacja dla     bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania Edukacji dla Bezpieczeństwa  
w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”.

Autor:  Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era

SP/21/2018

 


 

Załącznik nr 1.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. H. Sienkiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w STRZEGOMIU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ODDDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5, 6 –LATKI

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

----------------------------

„Olek i Ada. Roczne Przygotowanie przedszkolne” – karty pracy.

I. Fabiszewska, K.Wilk, W. Żaba-Żabińska

Wydawnictwo Mac Edukacja.

RELIGIA

-----------------------------

Kocham dobrego Boga” – zeszyt ćwiczeń.
D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek,
Ks. J. Stala

Wydawnictwo Jedność-Kielce

KLASA I

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

BEZPŁATNE

edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele” – podręcznik cz. 1,2,3,4

„Szkolni przyjaciele” – podręcznik matematyka cz. 1,2,3,4.

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz,

Wydawnictwo WSiP

„Szkolni przyjaciele” - karty ćwiczeń cz. 1,2,3,4.

„Szkolni przyjaciele” - karty ćwiczeń matematyka
cz. 1,2,3,4.

j. angielski

„New English Adventure 1”

Tessa Lochowski, Cristina Bruni,

Wydawnictwo Pearson

„New English Adventure 1”

zeszyt ćwiczeń.

DO KUPIENIA

RELIGIA

----------------------------------------------

„Żyjemy w Bożym świecie” – zeszyt ćwiczeń.

E. Kondrak, D. Kurpiński,
J. Snopek

Wydawnictwo Jedność Kielce

KLASA II

BEZPŁATNE

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele” – podręcznik cz. 1,2,3,4

„Szkolni przyjaciele” – podręcznik matematyka cz. 1,2,3,4.

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

Wydawnictwo WSiP

„Szkolni przyjaciele” - karty ćwiczeń cz. 1,2,3,4.

„Szkolni przyjaciele” - karty ćwiczeń matematyka
cz. 1,2,3,4.

j. angielski

„New English Adventure 2”

Anne Worrall, Vive Lambert, Arek Tkacz

Wydawnictwo Pearson

„New English Adventure 2”

Zeszyt ćwiczeń.

DO KUPIENIA

religia

-------------------------------------------

„Idziemy Do Jezusa” – zeszyt ćwiczeń.

J. Snopek, D. Kurpiński

Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa III

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

BEZPŁATNE

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła” edukacja polonistyczna – kl. 3

„Nasza szkoła” matematyka – kl. 3

Maria Lorek, Monika Zatorska

wyd. NOWA ERA

Moje ćwiczenia” edukacja zintegrowana cz. 1,2,3,4

„Moje ćwiczenia” matematyka cz. 1,2,3,4,

wyd. NOWA ERA

j. angielski

„New English Adventure 3”.

Tessa Lochowski, Anne Worral

Wydawnictwo Pearson

„New English Adventure 3”.

Zeszyt ćwiczeń

DO KUPIENIA

religia

---------------------------------

„Jezus Z Nami” – Zeszyt ćwiczeń.

D. Kurpiński, J. Snopek

Wydawnictwo Jedność

Klasa IV

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

BEZPŁATNE

J. polski

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” – podręcznik .

E. Horwath, A. Żegleń,

Wyd. WSiP .

„Słowa z uśmiechem. Gramatyka i ortografia” - zeszyt ćwiczeń.

Zajęcia techniczne

„Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”. Podręcznik.

B. Bogacka – Osińska, D. Łazuchiewicz,

Wydawnictwo  WSiP

--------------------

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik.
M. Marko-Workowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

„Tajemnice przyrody” - zeszyt ćwiczeń .

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik. 
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki.

Wyd. WSiP

„Matematyka z plusem” – zeszyt ćwiczeń podstawowych.

Historia

„Historia 4” podręcznik.

W. Kalwat, M. Lis,

Wydawnictwo WSiP

-------------------------------

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla kl. IV szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Wydawnictwo Nowa Era

------------------------------

Muzyka

„Lekcja muzyki” . Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach,

Wydawnictwo Nowa Era

------------------------------

J. angielski

„English Class A1” podręcznik.

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz, Wydawnictwo Pearson.

„English Class A1” zeszyt ćwiczeń.

Informatyka

„Teraz bajty”. Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa IV.

G. Koba.

Wydawnictwo MiGra

------------------------------

DO KUPIENIA

Religia

„Miejsca pełne Bogactw” – Podręcznik do Religii dla klasy 4.

K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo Jedność.

------------------------------

Klasa V

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

BEZPŁATNE

J. polski

„Jutro pójdę w świat” Podręcznik.

H. Dobrowolska

Wyd. WSiP

„Jutro pójdę w świat” zeszyt ćwiczeń.

Technika

„Technika na co dzień”,

B. Bogacka – Osińska, D. Łazuchiewicz,

Wydawnictwo  WSiP.

----------------------------------

Geografia

„Planeta NOWA” podręcznik.

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

Wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

„Puls życia” podręcznik.

J. Stawarz, M. Sęktas.

Wydawnictwo

Nowa Era

„Puls życia” zeszyt ćwiczeń.

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Wyd. GWO.

„Matematyka z plusem” zeszyt ćwiczeń podstawowych.

Historia

„Historia wokół nas” podręcznik.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski,
W. Kalwat .

Wydawnictwo WSiP.

-------------------------------

Plastyka

„Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej .

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

Wydawnictwo Nowa Era

----------------------------------

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo Nowa Era

-----------------------------------

J. angielski

„English Class A1+”  kl. V podręcznik.

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz
Wydawnictwo Pearson

„English Class A1+”  - zeszyt ćwiczeń.

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem”. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV-VI .

Jochemczyk Wanda, Krajewska-Kranas Iwona

Wydawnictwo WSiP.

-----------------------------------

DO KUPIENIA

Religia

„Spotkania ubogacające” -   podręcznik do religii dla klasy V.

E. Kondrak, K. Mielnicki, E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

---------------------------------

Klasa VI

BEZPŁATNE

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

J. polski

„Jutro pójdę w świat” – podręcznik .

H. Dobrowolska

Wyd. WSiP.

„Jutro pójdę w świat”

- zeszyt ćwiczeń.

Przyroda

„Przyrodo, witaj!” podręcznik.

E. Gromek, E. Kłos i inni

Wydawnictwo WSiP.

„Przyrodo, witaj!” -zeszyt ćwiczeń.

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Wydawnictwo  GWO.

„Matematyka z plusem” - zeszyt ćwiczeń podstawowych.

Historia

„Historia wokół nas” podręcznik.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski, W. Kalwat .

Wydawnictwo WS

P

----------------------------

Plastyka

„Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej .

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

Wydawnictwo Nowa Era

-----------------------------

Muzyka

„I gra muzyka” Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo Nowa Era

----------------------------

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia” kl. VI   Podręcznik.

Zbigniew Marek

Wydawnictwo Jedność.

-----------------------------

J. angielski

„Today 3”  podręcznik.

David Todd, Tamzin Thompson,
Wydawnictwo Pearson.

„Today 3”  zeszyt ćwiczeń.

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem”. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV-VI .

Jochemczyk Wanda, Krajewska-Kranas Iwona

Wydawnictwo WSiP.

----------------------------

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień” - podręcznik.

E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo  WSiP.

---------------------------

DO KUPIENIA

Religia

„Przemienieni Przez Boga” -   podręcznik do religii do klasy 6.

Marek Zbigniew

Wydawnictwo WAM. Nowa Wersja.

-------------------------------


KLASA VII

BEZPŁATNE

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

J. polski

„Myśli i słowa”. Podręcznik.

E. Nowak, J. Gaweł, Z. Czarniecka – Rodzik

Wyd. WSiP.

„Język polski. Gramatyka i stylistyka” – zeszyt ćwiczeń.

Biologia

„Puls życia” podręcznik.

Małgorzata Jefimow.

Wyd. Nowa Era

----------------------------

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Wydawnictwo  GWO.

„Matematyka z plusem” zeszyty ćwiczeń podstawowych.

Fizyka

„Świat fizyki 7”. Podręcznik .

B. Sagnowska, M. Rozenbojgier, R. Rozenbojgier, M. Godlewska

Wyd. WSiP.

„Świat fizyki 7” zeszyt ćwiczeń.

Chemia

„Chemia Nowej Ery” podręcznik.

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,

Wyd. Nowa Era.

-------------------------------

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik.

Roman Malarz, Mariusz Szubert,

Wyd. Nowa Era.

-------------------------------

Historia

„Historia 7”, podręcznik.

I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska – Mieloch,

Wydawnictwo WSiP

-------------------------------

Plastyka

„Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej.

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,

Wydawnictwo Nowa Era

-------------------------------

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo Nowa Era

-------------------------------

J. angielski

„English Class A2+”,  podręcznik do kl. VII.

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz,

Wydawnictwo Pearson.

„English Class A2+”,  zeszyt ćwiczeń do kl. VII.

J. niemiecki

„Kompass Team 1” podręcznik.

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak,

Wyd. PWN.

------------------------------

Informatyka

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. VII.

Grażyna Koba.

Wydawnictwo MiGra.

-----------------------------

DO KUPIENIA

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – podręcznik do religii do klasy 7.

E. Kondrak, K. Mielnicki, E. Parszewska

Wydawnictwo JEDNOŚĆ.

----------------------------

Klasa VIII

BEZPŁATNE

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

J. polski

„Myśli i słowa”. Podręcznik.

E. Nowak, J. Gaweł, Z. Czarniecka – Rodzik

Wyd. WSiP.

„Język polski. Gramatyka i stylistyka” – zeszyt ćwiczeń.

Biologia

„Puls życia” podręcznik.

Małgorzata Jefimow.

Wyd. Nowa Era

----------------------------

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Wydawnictwo  GWO.

„Matematyka z plusem” zeszyt ćwiczeń podstawowych.

Fizyka

„Świat fizyki 8”. Podręcznik.

B. Sagnowska, M. Rozenbojgier, R. Rozenbojgier, M. Godlewska

Wyd. WSiP.

„Świat fizyki 8” zeszyt ćwiczeń.

Chemia

„Chemia Nowej Ery” podręcznik.

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,

Wyd. Nowa Era.

---------------------------

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik.

Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert,

Wyd. Nowa Era.

---------------------------

Historia

„Historia 8”, podręcznik.

I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska – Mieloch,

Wydawnictwo WSiP

-----------------------------

J. angielski

„Repetytorium ósmoklasisty” 

Arek Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus

Wydawnictwo Pearson.

„Repetytorium ósmoklasisty” 

zeszyt ćwiczeń.

J. niemiecki

„Kompass Team 2” podręcznik.

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak,

Wyd. PWN.

--------------------------

Informatyka

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. VII.

Grażyna Koba.

Wydawnictwo MiGra.

-------------------------

WOS

„Dziś i jutro” podręcznik.

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Wydawnictwo Nowa Era

-------------------------

EDB

„Żyję i działam bezpiecznie”

Autorzy: J. Słoma,

Wydawnictwo Nowa Era

------------------------

DO

KUPIENIA

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”.  podręcznik do religii dla klasy 8.

E. Kondrak, K. Mielnicki, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność.

------------------------

Klasa III Gimnazjum

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

Materiały ćwiczeniowe

1.

J. POLSKI

Między nami. Podręcznik dla klasy III gimnazjum

A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Dop. 63/2/2009/2015

–––

2.

J. ANGIELSKI

Repetytorium Gimnazjalisty.
Podręcznik do języka angielskiego

K. Kotorowicz-Jasińska, A. Mędela

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Dop. 759/2015

–––

3.

J. NIEMIECKI

Kompass 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

Dop. 622/3/2013/2016

–––

4.

HISTORIA

Śladami przeszłości 3. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 60/3/2011

Śladami przeszłości. Zeszyt przedmiotowy dla klas trzecich

I. Janicka

Wydawnictwo Nowa Era

5.

WOS

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 2

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 77/2/2010/2015

–––

6.

GEOGRAFIA

Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum

R. Malarz

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 5/3/2010/2016

–––

7.

BIOLOGIA

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 58/3/2010/2016

–––

8.

CHEMIA

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 49/3/2010/2015

Chemia Nowej Ery. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla gimnazjum

D. Babczonek-Wróbel, T. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo Nowa Era

9.

FIZYKA

Świat fizyki. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum.

B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Dop. 11/3/2010/2017

–––

10.

MATEMATYKA

Matematyka z plusem.

Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Dop. 168/3/2016/z1

Matematyka 3. Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum

M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała

Wydawnictwo Nowa Era

Dop. 193/2009

Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Anna Przybył, Jolanta Lauk

Wydawnictwo Nowa Era

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl