Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Pedagog - informacje, artykuły
10 FAKTÓW

 
UCZNIOWIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:
 • mają problemy z rówieśnikami,
 • mają problemy rodzinne,
 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
 • czują się samotni,
 • myślą, że nikt ich nie rozumie,
 • nie potrafią się uczyć,
 • nie wiedzą, co chcieliby dalej robić w życiu,
 • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
 • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
 • chcą podzielić się sukcesami i radościami.

Mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

RODZICE MOGĄ ZWRÓCIĆ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

 • niepokoi ich  zachowanie dziecka,
 • chcą porozmawiać o dziecku,
 • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
 • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
 • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

Pedagog szkolny to osoba pierwszego kontaktu w szkole. Gdy nauczyciel, wychowawca lub rodzic zauważy trudności wychowawcze lub edukacyjne u dziecka, to właśnie pedagog będzie pierwszą osobą, która udzieli wsparcia i wskazówek.

 

Z jakimi sprawami warto zwrócić się do pedagoga?

Jeżeli zauważymy, że dziecko niechętnie chodzi do szkoły, ma trudności edukacyjne, np. pojawiły się gorsze oceny, dziecko ma trudności z czytaniem albo liczeniem, brakuje mu motywacji do nauki. Wizyta u pedagoga szkolnego będzie wskazana również w przypadku trudności wychowawczych. Jeżeli nasze dziecko ma problem z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, nauczyciele lub my sami zauważamy, że zmieniło się jego zachowanie. Warto również zwrócić się do pedagoga, jeżeli dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakiejś dziedzinie.

Pedagog szkolny w każdej z wymienionych sytuacji może pomóc w diagnozie sytuacji. Poda adres do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu wystawienia opinii lub orzeczenia. Zaleci zajęcia dodatkowe oraz porozmawia z gronem pedagogicznym w celu usprawnienia funkcjonowania ucznia w szkole.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

 • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul.  Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, tel.: 74 662 27 20;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego, 16 a, tel.: 74 662 27 60;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 58-150 Strzegom,  Armii Krajowej 23, tel.: 74 647 71 80;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, tel.: 74 851 50 10;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy, 58-100 Świdnica,
  ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856-58-15.
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl