Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Aktualności
Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!
Życie Szkoły

Wrocław 2023-05-08

 

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!

Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą)  jest niezmiernie ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc
z użytecznymi informacjami i radami.

 1. Kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r.

- Zarządzenie  nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie          przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2023/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zawiera ono w załączniku szczegółowy terminarz rekrutacji w naszym województwie. W szczególności warto wiedzieć, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 15 maja do 19 czerwca br. W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe potrwa krócej, bo do 31 maja. W szkołach tych od 1 do 12 czerwca będą odbywać się dodatkowe sprawdziany wiedzy, umiejętności i sprawności. Od 23 czerwca do 10 lipca uzupełnia się wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

- Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz  nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w r. szk. 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może być złożony do maksymalnie 3 szkół. Organ prowadzący może wszakże zwiększyć liczbę szkół do wyboru na swoim terenie, np. we Wrocławiu w elektronicznej rekrutacji uczniowie będą mogli wybrać 6 szkół. Uczniowie mogą składać podania do szkół w różnych miejscowościach i na terenie różnych powiatów. Od lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach w dużych miastach m.in. w ubiegłym roku uczniowie z terenu stanowili prawie 40% wszystkich uczestniczących w rekrutacji we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku dominuje rekrutacja elektroniczna. Informacjami służą: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organy prowadzące (we Wrocławiu źródłem rzetelnej informacji jest Kompleksowy System Rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl), Kuratorium Oświaty.
 2. Ósmoklasista może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych - połowę
  za wyniki na egzaminie ósmoklasisty, resztę za oceny na świadectwie (j. polski, matematyka, dwa przedmioty wskazane przez szkołę w zależności od oddziału, do którego aspiruje uczeń - maksymalnie 72 pkt.), konkursy i olimpiady (maksymalnie 18 pkt.), wolontariat (3 pkt.), świadectwo z wyróżnieniem czyli z biało-czerwonym paskiem (7 pkt.). Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów
  w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  1. W pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:
 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki (nie wszystkie konkursy nazywające się olimpiadą ten warunek spełniają)
 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (w przypadku naszego województwa są to laureaci konkursów przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak)
 • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona przez MKiDN

 

Więcej…
 
KOMUNIKAT!
Życie Szkoły
Informuję, że dni 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
Z poważaniem,
Agnieszka Łukaszonek

dyrektor szkoły

 

 
"Maraton matematyczny"
Życie Szkoły
21 kwietnia uczniowie klasy 8 wzięli udział w 10-ciogodzinnym maratonie. Czas ten poświęcony był na powtarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności matematycznych. Wysiłek był ogromny, ale przyniósł zamierzony efekt. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością podczas rozwiązywania zadań. Jest to przedsięwzięcie, które na pewno na stałe wpisze się w kalendarz naszej szkoły.
Katarzyna Śmiatacz -Łoś
 
TYDZIEŃ DLA ZIEMI
Życie Szkoły

W ramach obchodów  Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie PSP nr3 w Strzegomiu realizowali cykl zajęć pod hasłem „Tydzień dla Ziemi”. Wszyscy uczniowie klas 1-8  ozdobili elementami związanymi z planetą Ziemią drzwi swoich gabinetów. Były to ciekawostki o Ziemi, informacje o  jej zagrożeniach  i ochronie. Uczniowie kl.4-7 przygotowali prace z upcyklingu - coś praktycznego  z odpadów. Powstały bardzo kreatywne prace: konewki, skarbonki, stojaki na biżuterię, osłonki na doniczki, świeczniki, gry planszowe, wzmacniacze dźwięku, segregatory na materiały biurowe, „mini- ogródki”, karmnik dla ptaków, „jabłkołap” oraz inne zabawki. Przygotowano ulotki wyjaśniające zasadę 3R  i 5R.

Uczniowie klas 1-3 przygotowali wierszyki, tańce i piosenki  dla Ziemi. Na lekcjach  promowane były postawy proekologiczne,  rozwiązywano  zagadki, rebusy o tematyce ekologicznej. Odbyły się projekcje filmów dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. W grupach wiekowych przeprowadzone zostały quizy tematyczne. Na zakończenie „Tygodnia dla Ziemi” uczniowie kl. 6a i kl.6b uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie  oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Poznali, jak działa nowoczesny obiekt, w którym odbywa się wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków oraz część biologiczną z aktywnymi mikroorganizmami. Uczniowie mieli możliwość mikroskopowania- oglądali życie organizmów w kropli wody.

Był to czas bardzo intensywny, pełen wrażeń i nowych doświadczeń. Uświadomiliśmy sobie wszyscy, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" – ETAP POWIATOWY
Życie Szkoły

 

W dniu 19.04.2023r. w siedzibie Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbył się powiatowy etap ogólnopolskiego „Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali Martyna Kubiak z kl. 7 oraz Paweł Jania z kl. 5. Uczniowie pisali test, który wymagał od nich obszernej wiedzy na temat sprzętu oraz wyposażenia. Naszym reprezentantom nie udało się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego, jednak gratulujemy im udziału na szczeblu powiatowym.

W czasie prac komisji konkursowej uczestnicy obejrzeli centrum dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy , wyposażenie jednostki oraz sale edukacyjne.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl