Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Życie Szkoły
NARODOWE CZYTANIE W PSP3

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  w Strzegomiu włączyli się do  ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku, która odbywa się corocznie w wielkich miastach i małych wioskach, na uczelniach i w bibliotekach, w teatrach, parkach, na rynkach miast, w domach kultury . W tym roku, 4 września, w całej Polsce będzie czytany dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Prapremiera tego utworu odbyła się w 1906 roku w Krakowie, a wydany został on w Warszawie w 1907 r. W dramacie autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność, przekazując czytelnikowi uniwersalne przesłanie – potrzebę walki o społeczną sprawiedliwość.

Uczniowie naszej szkoły poznali biografię i twórczość Gabrieli Zapolskiej , słuchali fragmentów dramatu „Moralność pani Dulskiej” oraz poznali  adaptację teatralną utworu. W ten sposób przyłączyli się do propagowania mody na czytanie.

Ciekawa książka! Podaj dalej!!

 
PO BEZPIECZNYM MOŚCIE …

Przejście z I etapu do II etapu edukacyjnego to przełomowy moment dla każdego ucznia. Klasę trzecią i czwartą dzieli tylko okres wakacji, a potem następuje przejście do innej rzeczywistości szkolnej. Dlatego w okresie zmiany etapów bardzo ważne jest stworzenie przyjaznego klimatu w szkole.

2 września 2021r. był dniem adaptacyjno – integracyjnym dla uczniów klas 4.Zgodnie z założeniami programu „ Po bezpiecznym moście…” ten dzień uczniowie klasy 4 a i 4 b spędzili ze swoimi wychowawcami. W pierwszym dniu nauki zostali zapoznani z organizacją życia szkolnego. Pani dyrektor przedstawiła nauczycieli , którzy będą się spotykać z czwartoklasistami w obecnym roku szkolnym. Następnie odbyły się w klasach zajęcia integracyjne. Uczniowie poznali swoje prawa i obowiązki  oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole. W zespołach klasowych  dokonali wyboru samorządów klasowych. Spędzili miło czas na zajęciach w szkole, integrowali się także na spacerze.

Czwartoklasistom życzymy samych sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym!!

 

 

 
SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-15 LAT PDF

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie

wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w

wieku od 12 do 15 roku życia

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce

szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych

względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się,

doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań

profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach

Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia

do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej

Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek

nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty

lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie

COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania,

skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w

której zasiada również przedstawiciel Polski.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami

dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze.

Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony

zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale

wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa,

podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego

wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno

niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie

z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie

pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość,

bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na

podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych.

Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek

przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają

Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które

są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej

od 12 roku życia zostały dwa produkty:

- Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech

- Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej

12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260

nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo)

Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego

Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po

drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15

lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i

dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie

działania niepożądane.

Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży

potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W

badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16.

roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki

badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12

do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych

u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,

zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze,

nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie

od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania

szczepionki.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały

czas ściśle monitorowane.

W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy,

zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –

Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal

Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w

języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo.

eu/pl?fbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9-

QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k).

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 180
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl