Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

ROK 2020 ZA NAMI....

ROK 2020 ZA NAMI…..

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu podsumowało swą działalność w 2020 roku. Dzięki pozyskanym środkom z Gminy Strzegom w kwocie  8465 zł oraz środków własnych udało się w pierwszym tygodniu ferii  zimowych 2020 r. zorganizować półkolonie dla  40 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy wzięli udział w   warsztatach , zajęciach sportowych oraz w wydarzeniach kulturalnych . W każdym dniu odbywały się  zajęcia profilaktyczne.

Stowarzyszenie w swej działalności  zawsze stara się reagować na potrzeby uczniów. W I semestrze r.szk.2020\2021 Stowarzyszenie uzyskało od strzegomskiego zakładu Słodownia darowiznę w wysokości 9500 tys. .W związku z koniecznością nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów  zakupiono  laptopy i sprzęt elektroniczny  w kwocie 6431 zł ,  zostały one wypożyczone na czas lekcji online. Pozostała kwota w wysokości 3069 zł. została przeznaczona na sfinansowanie obiadów dla potrzebujących takiego wsparcia uczniów.

Działalność stowarzyszenia opiera się na środkach uzyskiwanych z zewnątrz – projekty gminne, darowizny , składki członkowskie i dochody uzyskiwane z 1% podatku.

W tym miejscu  zwracamy się do  z gorącą prośbą do Członków, ich Rodzin, Rodziców oraz Osób zaprzyjaźnionych o przekazywanie  1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszego Stowarzyszenia – Organizacji Pożytku Publicznego. Rola Państwa sprowadza się do wypełnienia kilku rubryk w deklaracji podatkowej PIT (nazwa wybranej organizacji oraz nr KRS), a podatek przekazany zostanie przez właściwy Urząd Skarbowy na konto organizacji pożytku publicznego.

JEŻELI PAŃSTWO UZNAJĄ ZA STOSOWNE PRZEKAZANIE CZĘŚCI SWOJEGO PODATKU NA RZECZ  NASZEGO  STOWARZYSZENIA PODAJEMY NIEZBĘDNE DANE DO WPISANIA W DEKLARACJI:

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM

NR  KRS:0000300929 

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych.  Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli planować kolejne  działania dla uczniów PSP 3 w Strzegomiu w nowym roku kalendarzowym. Z pozyskanych  środków chcielibyśmy także  w przyszłości utworzyć  dla uczniów naszej szkoły  fundusz stypendialny .

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd  Stowarzyszenia , członkowie oraz Dyrektor  PSP 3 w Strzegomiu

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl