Projekty, programy

Zwycięzcy konkursu PSE „Wzmocnij swoje otoczenie” PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
poniedziałek, 23 września 2019 00:00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu zwycięzcą konkursu PSE „Wzmocnij swoje otoczenie” .

Uczniowie PSP nr 3 wkrótce będą mogli korzystać z wielofunkcyjnej  tablicy multimedialnej „Magiczna ściana” . Magiczna Ściana stanowi również system interaktywnej rozrywki grupowej. Urządzenie trafi do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu ,która zdobyła grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Projekt „Rozwińmy skrzydła!” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. Jego celem jest:

- podniesienie i unowocześnienie  standardu zdobywania wiedzy oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów szkoły,

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej dająca możliwość kulturalnego spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego.

 

Doposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt multimedialny wraz z dostępem do Internetu jest podstawą prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w sposób odpowiadający potrzebom i standardom współczesnej edukacji.

Wychowankowie chętniej i aktywniej przyswajają wiedzę oraz rozwijają zdolności i talenty, jeśli przekaz następuje w nowoczesny i powszechnie występujący sposób.  W świetlicy szkolnej przebywa rokrocznie ponad 100 uczniów ze wszystkich klas i dzięki temu mogliby korzystać z nowoczesnych źródeł przekazu informacji. W realizację projektu zaangażowani będą:

- wychowawcy świetlicy szkolnej, którzy przygotowali harmonogramy:

a) działań ekologicznych „Rzeka Strzegomka źródłem fauny i flory”,

b) zajęć profilaktyki logopedycznej dla dzieci  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

c) harmonogram działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

d) promocji projektu;

- wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej (będą w nowoczesny sposób wzbogacali wiedzę, rozwijali umiejętności i zdolności);

- nauczyciele, którzy będą mieli możliwość przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych w niestandardowy sposób korzystając z nowoczesnych technologii;

-  rodzice i członkowie rodzin uczniów szkoły, mieszkańcy Strzegomia (dla nich organizowane będą cykliczne spotkania w ramach wieczorków filmowych, klubów dyskusyjnych, czy spotkań z piosenką karaoke i imprez środowiskowych).

Partnerami projektu podczas jego realizacji będą radni, sponsorzy, rodzice i członkowie ich rodzin, mieszkańcy Strzegomia.

Trwający od lutego konkurs PSE „Wzmocnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl