Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

PODWÓJNY JUBILEUSZ PSP 3 PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
niedziela, 11 czerwca 2017 00:00

PODWÓJNY JUBILEUSZ STRZEGOMSKIEJ „TRÓJKI”

 

W dniu 9 czerwca 2017 r. „Trójka” świętowała podwójny Jubileusz: 70 – lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz 20. rocznicę nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

Ten wspaniały dzień rozpoczął się Mszą Świętą w strzegomskiej bazylice. Ksiądz prof. Stanisław Araszczuk  - absolwent szkoły -w uroczystej homilii nawiązał do historii, tradycji i patriotyzmu, które przez lata stały się w szkole udziałem kadry nauczycielskiej oraz rzeszy absolwentów dumnie  reprezentujących (często w odległych miejscach kraju i zagranicy) dobre imię naszej szkoły . Ksiądz prałat Marek Babuśka dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów szkoły  Panów Wiesława Wilka, Stanisława Dumińskiego, Stanisława Kiełbasy.

Wielu znamienitych gości zaszczyciło naszą uroczystość swoją obecnością: Pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, Pan Tomasz Marczak Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Wiesław Witkowski Zastępca Burmistrza Strzegomia, ksiądz prof. Stanisław Araszczuk, Pan profesor Stanisław Sławomir Nicieja, Pan Andrzej Jamrozik  prezesa zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu, Ks. Prałat Marek Babuśka, Pani Urszula Podsiadły-Szubert Naczelnik Wydziału Oświaty w Strzegomiu, Pani Anna Góralska Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Strzegomiu, Pani Hanna Krosta  Prezes Oddziału Międzygminnego ZNP w Strzegomiu, Pan Janusz Flaman, Pan Roman Asynger - Radni Rady Miejskiej  w Strzegomiu,  Pan Zdzisław Kudyba Radny Rady Miejskiej  w Strzegomiu i Sołtys Sołectwa Strzegom, Pana Andrzej Szczepanik Radny Rady Miejskiej Strzegomia i Sołtys Sołectwa Tomkowice, Pani Aleksandra Orabczuk, Emerytowane Panie dyrektor: Julia Kloc, Jadwiga Wójtowicz, byli i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły,  Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Strzegom oraz powiatu świdnickiego, Absolwenci szkoły podstawowej Nr 3 w Strzegomiu na czele z  panią Marią Janiszewską - pierwszą absolwentką Szkoły Podstawowej nr 3 z roku szkolnego 1951/52, Rodzice z Panią Dominikę Skibą - Dziadyk-przewodniczącą Rady Rodziców na czele oraz sympatycy i przyjaciele szkoły.

W czasie przemówień gości nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów, które wprowadziły bardzo miłą i serdeczną atmosferę.

Część artystyczna odbyła się w  Strzegomskim Centrum Kultury, gdzie na prezentacji multimedialnej obejrzeliśmy historię  szkoły, a emerytowane Panie dyrektor oraz obecni  zacni absolwenci szkoły ze wzruszeniem opowiadali o swoich najciekawszych i najzabawniejszych przeżyciach. Część artystyczna  oparta została na utworach H. Sienkiewicza, które uczniowie przedstawili w  żartobliwej inscenizacji. Nie zabrakło układów tanecznych w wykonaniu dzieci z klasy IV.

Po zakończeniu części artystycznej, na terenie uroczego parku przyszkolnego „TRÓJKI”, odbył się piknik, który został przygotowany z niezwykłym kunsztem przez Rodziców uczniów szkoły. Liczne potrawy i pyszne ciasta (łącznie z tortem) nadały tej uroczystości szczególnego wymiaru. Zwiedzając szkołę, goście zwrócili szczególną uwagę na Kącik Patrona, wystawę upamiętniającą na fotografiach dyrektorów, nauczycieli i absolwentów, a kroniki szkoły prowadzone od 1947 roku do dnia dzisiejszego,  cieszyły się zainteresowaniem zwiedzających.

Goście pozostawili wiele płynących z głębi serca wpisów, które zawsze będą nam przypominały ten zaczarowany piątkowy dzień...

Dzięki wysiłkowi pani dyrektor, nauczycieli, rodziców, uczniów, władz samorządowych i kościelnych, przyjaciół i sympatyków szkoły Jubileusz naszej szkoły miał szczególnie uroczysty i podniosły wymiar.

Składamy serdeczne podziękowania Osobom, które świętowały z nami podwójny Jubileusz. Dziękujemy za udział we Mszy Świętej oraz akademii.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie okazane gesty sympatii.

 

Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę. To dla nas radość i przywilej mieć takich sponsorów – przyjaciół szkoły.

Podziękowania za okazane serce i dobrą wolę kierujemy do:

Pana Wiesława Witkowskiego

Pani Beaty Nejman

Pana Janusza Flamana

Pana Zdzisława Kudyby

Pana Andrzeja Szczepanika

Pani Sabiny Wiktorowicz

Pana Krzysztofa Nowakowskiego i Pani Wiesławy Bobel z Firmy WRKB-Granit Sp. z o. o.

Państwa Marianny i Zenona Kiszkielów

Pani Joanny Chabierskiej

Pana Wiesława Wilka

Pana Stanisława Dumińskiego

Pana Stanisława Kiełbasy

Pana Zenona Kowalczyka

Pana Jerzego Zyska

Pani Dominiki Skiby – Dziadyk

Pani Karoliny Falkiewicz

Pani Izabeli Luszawskiej

Pana Norberta Agacińskiego

Rady Rodziców PSP Nr 3 w Strzegomiu

 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy i Uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl