Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Dodatkowe zajęcia matematyczne PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
czwartek, 11 maja 2017 00:00

Sprawozdanie z zajęć matematycznych prowadzonych w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom
o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opa
rtego na metodzie eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia matematyczne rozwijające umiejętności matematyczne prowadzone w ramach projektu  „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” rozwijają zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów, rozszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne, stwarzają ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czas. Zajęcia koła matematycznego przebiegały zgodnie z programem napisanym na ten cel. Uczniowie podczas zajęć rozwijali i doskonalili swoje indywidualne zdolności matematyczne. Wszystkie podejmowane przez uczniów, pod okiem nauczyciela działania przybliżały ich do udziału w różnych konkursach matematycznych. Wiodącymi metodami były gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające małemu dziecku przyswajanie treści z zakresu początkowej matematyki.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie:

  • rozwinęli zdolności twórcze i wyobraźnię
  • rozwinęli umiejętności wyciągania wniosków, stawiania hipotez i ich weryfikowania
  • rozwinęli umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym również z życia codziennego
  • doskonalili umiejętność posługiwania się poprawnym językiem matematyki
  • ugruntowali wiedzę na poziomie klas 4 - 6.
  • doskonalili umiejętność pracy w grupie.
  • rozbudzili i rozwinęli zainteresowanie matematyką.
  • wzrosła ich pewność siebie.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl