Projekty, programy

Rekrutacja PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
środa, 15 marca 2017 17:46

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Od 21 marca 2019 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a od 3 kwietnia 2019 r. nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 21 marca do 29 marca 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2019 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „ oświata”.

Przyjęcie pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

PLIK DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE NR 33/B/2019 BURMISTRZA STRZEGOMIA z  dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

UCHWAŁA NR 2/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z  dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

UCHWAŁA NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 

 

 

 

 


REKRUTACJA 2017/2018

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 marca 2017 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 marca 2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Zgodnie z Uchwałą Nr 12/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia  2017 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu podaje do publicznej wiadomości kryteria i przyznawane  im punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

UCHWAŁA NR 12/17

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 marca 2017 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 marca 2017 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca  2017 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu podaje do publicznej wiadomości kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

UCHWAŁA NR 20/17

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl