Projekty, programy

SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
środa, 06 marca 2013 08:13

Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. H. Sienkiewicza
w Strzegomiu  przystąpili do III edycji programu  SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów  klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania  właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

 

Projekt ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną wśród najmłodszych Dolnoślązaków oraz ich rodziców i opiekunów. Ma poparcie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który sfinansuje koszt niezbędnych materiałów i konferencji dla nauczycieli.

Niebagatelne znaczenie ma merytoryczna pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego pracującymi z dziećmi w najmłodszych klasach, której udzielają organizatorzy oraz doświadczeni nauczyciele i współpracujący z organizatorami programu naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pomaga ona w odpowiednim zaprogramowaniu działań nauczyciela podczas zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb dziecka i zaleceń nowej podstawy programowej.

Cele programu:

  • zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I – III dolnośląskich szkół podstawowych
  • zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową
  • uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego
  • zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności
  • dbałość o stan zdrowia i sprawność fizyczną uczniów klas I – III.

 

Propozycje prób i umiejętności dla poszczególnych klas:

wrzesień – październik: Rowerzysta/Turysta

listopad – grudzień: Piłkarz

styczeń – luty: Saneczkarz/Narciarz/Łyżwiarz

marzec – kwiecień: Gimnastyk

maj - Lekkoatleta

czerwiec - Pływak, Wodniak

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl