Projekty, programy

Wyprawka szkolna na rok 2019/2020 PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
poniedziałek, 15 lipca 2019 00:00

Wyprawka przedszkolaka: http://www.psp3.strzegom.pl/images/pdf/Wyprawka2020.pdf

Wyprawka dla ucznia klasy I:http://www.psp3.strzegom.pl/images/pdf/wyprawka1u.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu z siedzibą
  58-150  Strzegom ul. Brzegowa 1, tel.: 746491930, mail:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest Anna Rudnicka numer tel. 604 118 987 lub adres email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
 2. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 3. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu z siedzibą 58-150  Strzegom ul. Brzegowa 1,
  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Podpis Administratora

Agnieszka Łukaszonek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi
w Strzegomiu

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl